VILLKOR

Sveriges Handelskamrars villkor för besiktnings- och värderingspersoner

Antagna av Sveriges Handelskamrars VD-nätverk den 17 februari 2021.

För beredande av tillgång till sakkunniga och redbara personer, som är villiga att på uppdrag av näringslivet, det offentliga eller allmänheten utföra besiktningar och värderingar inom närmare angivna områden förordnar Sveriges Handelskamrar besiktnings- och värderingspersoner.

Sådana förordnanden meddelas vanligtvis för ett år i sänder. Till besiktnings- och värderingsperson förordnas person längst till och med det kalenderår personen fyller 70 år, om inte särskilda skäl föreligger.

Sveriges Handelskamrar har inget ansvar för vad besiktnings- och värderingspersonen kommit fram till i avgivet utlåtande.

 VILLKOR FÖR BESIKTNINGSPERSONER ANTAGNA 210217