Viktigt att veta

Besiktnings- värderingspersoner är inte anställda av Sveriges Handelskamrar eller någon annan handelskammare. De är självständiga näringsidkare. Du tar själv kontakt med besiktningspersonen för att beskriva ditt ärende och höra vilken hjälp du kan få, tidsram, pris osv.

För innehållet i utlåtanden ansvarar besiktnings- värderingspersonen helt självständigt mot uppdragsgivare och andra. Handelskammaren har inte något ansvar för t.ex. innehållet i utlåtanden och eventuella rättsliga konsekvenser.

Besiktningen eller värderingen ska göras fysiskt. Endast i undantagsfall får detta frångås, t.ex. om en bil eller fastighet brunnit ner.

OBS! Glöm inte att begära att förordnade besiktnings- värderingspersoner ska använda det utlåtande som den besiktnings- värderingspersonen fått från Sveriges Handelskamrar. Om du inte har ett utlåtande kan du inte klaga till besiktningsmannanämnden om något blir fel.