Ansökan om förordnande som besiktnings-/värderingsperson

OBS!

En ansökningsavgift om 2 000 kronor tas ut innan ansökan behandlas. Vid eventuellt avslag återbetalas ej ansökningsavgiften. Ansökningsavgiften faktureras. Handläggningstid ca 6 veckor, fr o m det att komplett ansökan inkommit.

Årsavgiften inklusive två varugrupper är 5 500 kr.
Därefter 500 kr per varugrupp och år.


Användaruppgifter

Mina uppgifterFöretag/privatperson

Nedanstående information kommer att användas som faktureringsadress, samt automatiskt läggas in på utlåtandet.

Övrigt


Varugrupper

Kryssa i de varugrupper inom vilka du önskar ansöka om förordnande.
Avgiften gäller för två varuslag, varje varuslag därutöver debiteras 1 000 kronor.

Ange ev. specialitet samt två referensnamn som kan styrka den sökta varugruppen samt bifoga intyg på urval av tidigare besiktningar.

Obs! En av referenserna skall vara en uppdragsgivare.
Län

Kryssa i de län du önskar ansöka om förordnande.